სიახლეები http://Emis.ge/ Fri, 23 Jun 2017 16:46:23 +0400 60 2016-2017 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა იწყება https://Emis.ge//news/1734/ 2017 წლის 21 ივნისიდან სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ატესტატებისა და ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სერტიფიკატების საყოველთაო გაცემა იწყება.  Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0400 2017-2018 სასწავლო წლისათვის პირველკლასელთა რეგისტრაციის III ეტაპი https://Emis.ge//news/1732/ <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; font-size: 14px; text-align: justify;">საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს პირველკლასელთა რეგისტრაციის </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; text-align: justify;">III ეტაპს</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; font-size: 14px; text-align: justify;">: 2017 წლის </span><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; text-align: justify;">19 ივნისიდან - 30 ივნისის</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; font-size: 14px; text-align: justify;"> ჩათვლით. </span> <br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Sylfaen, &quot;DejaVu Sans&quot;; font-size: 14px; text-align: justify;" /> Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0400