გამოცხადდა მიღება 2023-2024 სასწავლო წლისთვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით.

გამოცხადდა მიღება 2023-2024 სასწავლო წლისთვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით.
09/26/2023
გამოცხადდა მიღება 2023-2024 სასწავლო წლისთვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აპლიკანტთა ჩარიცხვის მიზნით. 

დეტალური ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებული პროგრამის შესახებ 

განთავსებულია ბმულებზე: