2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის მობილობის ვადები:

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის მობილობის ვადები:
07/18/2019
  • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა - 2019 წლის 18 ივლისიდან 2019 წლის 25 ივლისის ჩათვლით

  • მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2019 წლის  31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18.00 სთ-მდე.  

  • მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა - 2019 წლის  27 აგვისტოდან 2019 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით.