პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი საფეხურების რეიტინგული ჩამონათვალის ცვლილება

07-05-2018
თქვენ მიერ არჩეული პროფესიული პროგრამების რეიტინგულ ჩამონათვალში ცვლილების განხორციელება შეგიძლიათ  2018 წლის 08 მაისიდან 10 მაისის ჩათვლით, სპეციალური ვებგვერდის მეშვეობით (www.vet.emis.ge) ან სარეგისტრაციო ცენტრისთვის მიმართვის გზით. 

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ, წაშალოთ ან პრიორიტეტების მიხედვით გადაალაგოთ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამები, თქვენ მიერ ჩაბარებული პროფესიული უნარების ტესტისა და საგნის/საგანთა ჯგუფის ფარგლებში.