• გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია

  მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.
  გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია
 • ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)

  ლონდონში, განათლების მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი - დიმიტრი ბერიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ - მიხეილ ჩხენკელთან და მართვის სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად...
  ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)
 • CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

  15 დეკემბერს სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერიაში“ სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფ „CERT.GOV.GE“-ს ორგანიზებით მორიგი ეროვნული კიბერსავარჯიშო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორის გამოცდილი კიბერპროფესიონალები. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან წარმოდგენილი იყვნენ -ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი - გიორგი გვასალია და სისტემური ადმინისტრატორი - ვანო ნარიმანიძე.
  CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

ვიზიტი პარიზში OECD-ის ფორუმზე “Strength through Diversity”

ვიზიტი პარიზში OECD-ის ფორუმზე “Strength through Diversity”
16-02-2018
მიმდინარე წლის 12-13 თებერვალს, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციისა (OECD) და გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) თანაორგანიზატორობით, ქ. პარიზში, OECD-ის სათავო ოფისში, გაიმართა ფორუმი “Strength through Diversity: The Integration of Immigrants and Refugees into Schools and Training Systems”, რომელიც ეხებოდა მდგრადი განვითარების მიზნებს განათლების მიმართულებით, სახელდობრ მიგრანტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას და მათ ინტეგრაციას განათლების სისტემაში.ფორუმის მთავარი მიზნები იყო:
 • განათლებისა და მიგრაციის არსებული მონაცემების წყაროების იდენტიფიკაცია და ანალიზი;
 • იმ ასპექტების ხაზგასმა, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მიგრაციის, როგორც კომპლექსური სოციალური ფენომენის, უკეთ გაგების თვალსაზრისით;
 • განათლებასთან მიმართებაში მიგრაციის გაზომვის ინოვაციური მეთოდების ანალიზი.
აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს OECD-ს და UNESCO-ს წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი სამინისტროებისა და საერთაშორისო და ეროვნული სტატისტიკის ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა, სტატისტიკის მკვლევარებმა, ანალიტიკოსებმა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან ფორუმს დაესწრნენ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის (EMIS) წარმომადგენლები: უფროსის მოადგილე - მაია სიმონიძე და სტატისტიკის სამსახურის პროექტების მენეჯერი - მარიამ ავალიანი.