• გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია

  მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.
  გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია
 • ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)

  ლონდონში, განათლების მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი - დიმიტრი ბერიძე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ - მიხეილ ჩხენკელთან და მართვის სისტემის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად...
  ვიზიტი ბრიტანეთის საგანმანათლებლო ტენოლოგიების გამოფენაზე (bett)
 • CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

  15 დეკემბერს სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერიაში“ სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფ „CERT.GOV.GE“-ს ორგანიზებით მორიგი ეროვნული კიბერსავარჯიშო გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორის გამოცდილი კიბერპროფესიონალები. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემიდან წარმოდგენილი იყვნენ -ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერი - გიორგი გვასალია და სისტემური ადმინისტრატორი - ვანო ნარიმანიძე.
  CyberEXE 2017 - კიბერსავარჯიშო 2017

გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია

გარე დაკვირვების მსურველ მასწავლებელთა რეგისტრაცია
02/19/2018
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მჭიდროდ თანამშრომლობს სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, მათ შორის გარე დაკვირვების გავლის მსურველ  მასწავლებელთა  დაკავშირებით.

გარე დაკვირვების გავლა, ყველა იმ უფროსს მასწავლებელს შეუძლია, რომელსაც მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიხედვით მოპოვებული აქვს 13 კრედიტქულა, ან გააჩნია დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.  გარე დაკვირვებაზე რეგისტრაციის მსურველთა რაოდენობა  ექვსასამდე  მასწავლებელს შეადგენს.

გარე დაკვირვებაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია სსიპ- განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა მართვის საინფორმაციო სისტემის  (eSchool) მეშვეობით. 
ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მასწავლებელმა eschool-ის ელექტრონულ სისტემაში, მასწავლებლის პროფილში უნდა ატვირთოს ხუთი გაკვეთილის გეგმა და რეფლექსია იმ საგანში, რომელზეც სურს  გარე დაკვირვება.   

გარე დაკვირვების გავლის მსურველი უფროსი მასწავლებლების რეგისტრაცია ხორციელდება 2018 წლის 19 თებერვლიდან – 26 თებერვლის ჩათვლით, eschool-ის ელექტრონულ სისტემაში.