• "თქვენ დღეს სიცოცხლე გადაარჩინეთ"

  დღეს, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომლებმა სისხლის უანგარო დონაცია განახორციელეს და შეუერთდნენ სისხლის ჩაბარების აქციას...
  "თქვენ დღეს სიცოცხლე გადაარჩინეთ"
 • Microsoft-ის ინჟინრების ვიზიტი

  21-23 თებერვალს, IT სისტემების განვითარების მხარდაჭერის ფარგლებში, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში სტუმრად იმყოფებოდნენ  Microsoft-ის ინჟინრები ბულგარეთის ოფისიდან...
  Microsoft-ის ინჟინრების ვიზიტი
 • სკოლებში კოდირების კლუბები ინერგება

  საქართველოს 10 საპილოტე სკოლაში, კოდირების (პროგრამირების) კლუბების დანერგვის საპილოტე პროექტი მიმდინარეობს.....
  სკოლებში კოდირების კლუბები ინერგება
 • კონკურსი საუკეთესო კონცეფციის შექმნაში "კრეათონი"

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით, გამართეს კონკურსი „კრეათონი“
  კონკურსი საუკეთესო კონცეფციის შექმნაში "კრეათონი"

მისია და სტრატეგია

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS) 2012 წელს შეიქმნა. 

EMIS-ის მისიას  წარმოადგენს განათლების სფეროში თანამედროვე ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, ახალი ელექტრონული მართვის სისტემებისა და ბაზების შექმნა, მათი მონიტორინგი/შეფასება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების გზით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში, მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება/გადამზადება. 

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სტრატეგიას წარმოადგენს საგანმანათლებლო სივრცეში, თანამედროვე საინფორმაციო – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, ხელი შეუწყოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამართულ ფუნქციონირებას.