• "თქვენ დღეს სიცოცხლე გადაარჩინეთ"

  დღეს, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის თანამშრომლებმა სისხლის უანგარო დონაცია განახორციელეს და შეუერთდნენ სისხლის ჩაბარების აქციას...
  "თქვენ დღეს სიცოცხლე გადაარჩინეთ"
 • Microsoft-ის ინჟინრების ვიზიტი

  21-23 თებერვალს, IT სისტემების განვითარების მხარდაჭერის ფარგლებში, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში სტუმრად იმყოფებოდნენ  Microsoft-ის ინჟინრები ბულგარეთის ოფისიდან...
  Microsoft-ის ინჟინრების ვიზიტი
 • სკოლებში კოდირების კლუბები ინერგება

  საქართველოს 10 საპილოტე სკოლაში, კოდირების (პროგრამირების) კლუბების დანერგვის საპილოტე პროექტი მიმდინარეობს.....
  სკოლებში კოდირების კლუბები ინერგება
 • კონკურსი საუკეთესო კონცეფციის შექმნაში "კრეათონი"

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხარდაჭერით, გამართეს კონკურსი „კრეათონი“
  კონკურსი საუკეთესო კონცეფციის შექმნაში "კრეათონი"

მიზნები

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიზანს წარმოადგენს:

 • საქართველოს განათლების სისტემაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გამართვა;
 • თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა, მათი მონიტორინგი და შეფასება;
 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება;
 • საჯარო სკოლის დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს წევრების რეგისტრაციაში გატარებისა და მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების აღრიცხვის უზრუნველყოფა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა რეესტრში აღრიცხვა;
 • დაინტერესებულ პირთა მომზადება-გადამზადება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
 • პროფესიული პროგრამების, აგრეთვე მოსამზადებელი ზოგადსაგანმანათლებლო, ქართული ენისა და ლიბერალური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება.

სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ფუნქციას წარმოადგენს:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 • თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა;
 • განათლებისა და მეცნიერების სფეროში მიმდინარე პროცესების, მათ შორის, სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტებისა და პროგრამების შედეგების კვლევა;
 • განათლების სისტემის ძირითადი ინდიკატორების შემუშავება;